User Tools

Site Tools


rules:appendix-1

Załącznik nr 1

do regulaminu ogólnego

Protokół postępowania na wypadek awarii serwera

1. W przypadku awarii serwera skutkującej utratą połączenia z serwerem ponad 30% kierowców obowiązuje protokół zachowania opisany poniżej.

1.1. W trakcie sesji treningowej

Sesja zostanie wznowiona z czasem pozostałym regulaminowo do jej końca.

1.2. W trakcie sesji kwalifikacyjnej

Sesja zostanie rozegrana ponownie. Jeżeli regulaminowy czas trwania sesji wynosi ponad 10 minut administracja może podjąć decyzję o jej skróceniu. Decyzja taka podana zostanie na Discordzie.

1.3. W trakcie wyścigu

Jeżeli nie zostało osiągnięte 50% dystansu wyścigu zostanie on rozegrany ponownie na pełnym dystansie. Jeżeli zostało rozegrane minimum 50% dystansu wyścigu zostaje on uznany za ukończony. Jako kolejność na mecie zaliczana jest kolejność na okrążeniu, na którym lider po raz ostatni przekroczył linię mety.

2. Po wystąpieniu awarii serwer zostanie wyłączony, a następnie uruchomiony ponownie, co zostanie ogłoszone na kanale ogłoszeń serwera Discord.

3. Po ogłoszeniu awarii serwera na Discordzie, przed wydaniem komunikatu o ponownym uruchomieniu serwera nie należy dołączać do serwera ponownie.

4. Jeżeli awaria serwera nastąpiła w trakcie wyścigu, serwer zostanie uruchomiony z sesją Race bez poprzedzających sesji.

4.1. Wyścig zostanie poprzedzony czasem oczekiwania długości 480 sekund, w którym to zawodnicy powinni dołączyć do serwera.

5. Jeżeli awaria serwera wystąpi dwukrotnie w czasie jednego weekendu wyścigowego zostanie on rozegrany ponownie w dodatkowym terminie wyznaczonym przez administrację.

rules/appendix-1.txt · Last modified: 2021/08/11 10:32 by lelu0

Donate Powered by PHP Valid HTML5 Valid CSS Driven by DokuWiki